سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   2416/330/ص  
مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان
تشریح:

مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان به استناد مجوز شماره 102/100/ص  مورخ 05/12/96 هیأت مدیره محترم شرکت، در نظر دارد تأمین تأمین ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب جهت نصب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان را ، ازطریق مناقصه یک مرحله ای محدود،  به تأمین کننده واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید. 

واحد منتشر کننده: معاونت بهره برداری
دستگاه نظارت: پژوهشگاه آب
میزان برآورد هزینه: 18,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: اقتصاد مقاومتی
محل اجرای پروژه: منطقه ی اصفهان
تضمین مورد نیاز: 700000000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی آب منطقه ای اصفهان
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: دعوتنامه
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/12/07
تاریخ آغاز: 1396/12/07
تاریخ پایان: 1396/12/20
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1396/12/24
مهلت ارسال اوراق: 1396/12/20
تاریخ اعلام نتایج: 1396/12/20
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 233