سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   29494/330/96/د  
مناقصه یک مرحله ای خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب
تشریح:
خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب

 

واحد منتشر کننده: مدیریت مطالعات پایه منابع آب
دستگاه نظارت: مدیریت مطالعات پایه منابع آب
میزان برآورد هزینه: 5,200,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 260000000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی آب منطقه ای اصفهان
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: امتیاز
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/11/17
تاریخ آغاز: 1396/12/26
تاریخ پایان: 1397/01/26
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 205