پنجشنبه, 2 فروردین 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور قبض آب بهای چاه های حریمی (قرارداد) شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
وصول بدهی های چاه های اضطراری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
وصول بدهی های آب بها و پساب بها شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
خسارت وارده به آبخوان شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور قبض هزینه کارشناسی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
هزینه جبرانی چاه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
آب بها شرب ماده 5 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور قبض حق النظاره شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز برق آبیاری تحت فشار یا پمپاژ از شبکه آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
پاسخ استعلام حقابه جزء از شبکه آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
اصلاحیه قرارداد آب بهای حجمی شبکه های آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
عقد قرارداد آب بهای حجمی شبکه های آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز برق واحد پرورش ماهی و آب معدنی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اصلاحیه قرارداد آب بهای حجمی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
عقد قرارداد آب بهای حجمی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
پاسخ استعلام حقابه جزء از پمپاژ رودخانه یا جوی سنتی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
صدور پاسخ استعلام های تأمین آب واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
درخواست صدور مجوز آب معدنی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
درخواست صدور مجوز پرورش ماهی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری استعلامات سازمانی
فرآیند تغییر مشخصات منصوبات (درخواست معرفی نامه تامین قدرت برق برای اجرای ابیاری تحت فشار و یا انتقال آب) شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا