چهارشنبه, 2 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
سپهبد سلیمانی
هر هفته الف-ب-ایران
رودخانه زاینده رود1398
سال 1398
.................صلی الله علیک ایتهاالصدیقه الشهیده یا فاطمه الزهرا...................
آب نگین هستی
ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد
آب کیمیای هستی

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی 13021447106 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی 13021447105 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447103 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی-13021447101 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی-13021447117 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی-15031447109 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب-13011447107 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب-13011447108 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه-13021446119 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه-13021446124 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
صدورپروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری-13021447120 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی-13011447100 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه‌های پرورش آبزیان13021446118 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه-13021446117 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه-13021446113 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری-13021446111 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
صدور مجوز کف کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه برداری قنات و ...-13021446110 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
صدور مجوز لایروبی چاه-13021446109 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
1 2 صفحه: