چهارشنبه, 25 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
                                                 حجاب و عفاف
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
هفته حجاب و عفاف گرامی باد

نام و نام خانوادگی رئیس اداره منابع آب: مصطفی سلیمی دارانی

تحصیلات: کارشناس ارشد زمین شناسی هیدروژئولوژی

آدرس: فریدن – داران – خیابان مدرس جنب اداره صنعت و معدن

تلفن: 57226564

فکس: 03157226565

 

آمار و اطلاعات منابع آب سطحی و زیرزمینی: 

تعداد پرونده مجاز آب سطحی مجاز:45

تعداد پرونده غیرمجازآب سطحی: 110

تعداد چاه های مجاز: 1718