پنجشنبه, 21 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
میلاد حضرت صاحب الزمان عج
میلاد حضرت مهدی موعود عج
میلاد امام زمان. (عج)
میلاد حضرت صاحب الامر(عج)
میلاد امام زمان(عج)
میلاد حضرت مهدی(عج)
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398

نام و نام خانوادگی رئیس اداره منابع آب: مصطفی سلیمی دارانی

تحصیلات: کارشناس ارشد زمین شناسی هیدروژئولوژی

آدرس: فریدن – داران – خیابان مدرس جنب اداره صنعت و معدن

تلفن: 57226564

فکس: 03157226565

 

آمار و اطلاعات منابع آب سطحی و زیرزمینی: 

تعداد پرونده مجاز آب سطحی مجاز:45

تعداد پرونده غیرمجازآب سطحی: 110

تعداد چاه های مجاز: 1718