پنجشنبه, 30 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفتـه وحدت-میلاد پیـامبر (ص) و امام جعفـرصادق(ع)
هفته وحدت-میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق(ع)
رودخانه زاینده رود1398
سال 1398 سال رونق تولید
سال 1398
آب نگین هستی
---------------    هفته وحدت بر تمامی مسلمانان عالم تهنیت باد   ------------------
آب کیمیای هستی

نام و نام خانوادگی رئیس اداره منابع آب: مصطفی سلیمی دارانی

تحصیلات: کارشناس ارشد زمین شناسی هیدروژئولوژی

آدرس: فریدن – داران – خیابان مدرس جنب اداره صنعت و معدن

تلفن: 57226564

فکس: 03157226565

 

آمار و اطلاعات منابع آب سطحی و زیرزمینی: 

تعداد پرونده مجاز آب سطحی مجاز:45

تعداد پرونده غیرمجازآب سطحی: 110

تعداد چاه های مجاز: 1718