دوشنبه, 27 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفتـه وحدت-میلاد پیـامبر (ص) و امام جعفـرصادق(ع)
هفته وحدت-میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق(ع)
رودخانه زاینده رود1398
سال 1398 سال رونق تولید
سال 1398
آب نگین هستی
---------------    هفته وحدت بر تمامی مسلمانان عالم تهنیت باد   ------------------
آب کیمیای هستی

نام و نام خانوادگی رئیس منابع آب و سد آغچه : سعدی قادری

تحصیلات : دکتری عمران-مهندسی زلزله 

آدرس:فریدن – داران – خیابان مدرس جنب اداره صنعت و معدن

تلفن:03157598002

فکس : 03157598001

آدرس : فریدونشهر- خیابان پاسداران – جنب شهرداری فریدونشهر

آب سطحی ( مهندسی رودخانه، سد و ایستگاههای پمپاژ و...):

تعداد پروند های مجاز:45

تعداد پرونده های غیر مجاز:148

آمار تأسیسات آبی منطقه :

مجموعه سد و تونل چشمه لنگان 

بند انحرافی و تونل خدنگستان

ایستگاه های پمپاژ روستای سیبک ( تعداد: 2)

ایستگاه های پمپاژ روستای خدنگستان ( تعداد: 2)

سد آغچه  

پمپاژ روستای هزار جریب

آب زیرزمینی ( چاه): 

تعداد پروند های مجاز:625

تعداد پرونده های غیر مجاز:146
 
آب زیرزمینی (چشمه و قنات):
 523